Lelykracht

Nieuw in Lelystad is onze samenwerking aan dezelfde programmering met Welzijn Lelystad, Sportbedrijf en De Kubus. Dit in co-creatie met Lelystedelingen voor sociale cohesie, trots op Lelystad en persoonlijke ontwikkeling. In februari is een kick-off voor medewerkers, gevolgd door een buitenraad met 70 inwoners, raadsleden en B&W. In juli stelt de gemeenteraad voor 2016 een subsidie van 125.000 euro beschikbaar. Bij de begrotingsbehandeling 2017 in november worden de plannen voor 2017 en 2018 goedgekeurd. Verder ontvangt Lelykracht 10.000 euro van de Innovatieraad van de Koninklijke Bibliotheek. De off- en online campagne Ik ben Lelystad is in september en daarna starten de eerste activiteiten in de Spot On Week.