Bibliotheek op school groeit en bloeit

Bijzonder is dat Het Wilgerijs in Dronten hoort bij de Kopgroep Bibliotheek op school en met elf andere basisscholen in ons land vanuit Kunst van Lezen de stimuleringsregeling 2016-2018 ontvangt en twee jaar door Sardes begeleid wordt. Dit om doelgerichter te werken aan de leescultuur voor leerlingen, leerkrachten en vooral ouders. Als start is er, in overleg met de leescoördinator van school, de vakspecialist en leesconsulent van FlevoMeer Bibliotheek, een lees- en voorleesactiviteit ontwikkeld voor onderbouw leerlingen en hun ouders. Zo willen we het leesplezier op school en thuis stimuleren.

Met de aansluiting van De Koperwiek in Emmeloord en Groen van Prinsterer in Urk werken er 19 basisscholen met de Bibliotheek op school, VMBO De Rietlanden in Lelystad is onze eerste dBos VO. Bibliotheek op school betekent als school en bibliotheek planmatig samenwerken aan leesbevordering en mediawijsheid. Zo worden er leescoördinatoren opgeleid en een lees- en mediaplan gemaakt met doelen en concrete stappen voor het schooljaar. Daarnaast krijgen deze scholen ondersteuning van een vakspecialist voor beleid en regelgeving van de subsidie en geeft een leesconsulent advies en ondersteuning bij lezen, voorlezen en de schoolcollectie.