Brede bibliotheek met bedrijfsplannen

FlevoMeer Bibliotheek is in 2015 lid van de Bredebieb community geworden om de rol en positie van haar vestigingen te versterken. Wat is relevant voor de lokale samenleving en sluit aan bij wat er daar speelt? Dat betekent vervolgens geen bureauwerk, maar onderzoek gericht op klantsegmentatie, interviews en gesprekken met klantgroepen. Met het verzamelen van data krijgen we inzicht in het profiel van lokale gemeenschap. We komen te weten welke groepen het meest vertegenwoordigd zijn, hoe het bereik van FlevoMeer Bibliotheek onder deze groepen is en wat de grootste uitdagingen voor de gemeente zijn. Daarna stellen we een passend plan op en kiezen we positie. Wat willen we voor wie betekenen en met welke partners zoeken we samenwerking? Twee teams hebben zich deze werkwijze eigen gemaakt bij de Bredebieb Academy en bedrijfsplannen opgeleverd voor Dronten, Noordoostpolder en Urk.