FlevoMeer Bibliotheek verbindt mensen en kennis

Mensen leren een leven lang is onze overtuiging, daarom bieden we ook dit jaar een breed scala aan educatieve activiteiten. In de vorm van workshops, cursussen en lezingen voor iedereen en online cursussen speciaal voor onze leden. Maar ook uiteenlopende cafés, variërend van het Mama café tot een Studiekeuze café en van een Autisme café tot het open Digi café voor deskundig digitaal advies en oefenen. In de maanden februari en juni zijn er E-book cafés in alle vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek. Naast het educatieve aspect vinden we ook het sociale aspect hierin belangrijk. Nieuw is onze start van Digidreumessen in de kinderopvang bij Partou in Zeewolde en succesvol onze lessen veilig internetten in het basisonderwijs.

FlevoMeer Bibliotheek werkt vanaf eind februari samen met de Belastingdienst. Mensen die thuis niet in de gelegenheid zijn deze formulieren online in te vullen en te printen, kunnen dit bij ons gratis zelf doen. En wie moeite heeft met een DigiD aanvragen en gebruiken of met MijnOverheid kan in de bibliotheek de gratis cursus oefenen.nl of Digisterker volgen. Er is een start gemaakt met het samenwerkingsproject DOEN, Digitale Overheid en NU? Een nieuwe aanpak van professionals en vrijwilligers om door coachend leren volwassenen digitaal vaardig te maken.

Unieke leermomenten ervaren jong en oud in onze BiblioLabs, technische werkplaatsen om de magische wereld van digitaal ontwerpen en 3D-printen te ontdekken. Wethouder Hans Wijnants opent op 24 juni het derde BiblioLab in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, de anderen zijn in Lelystad en Dronten. Met Fablab Flevoland is een intentieverklaring getekend om in elke FlevoMeer vestiging een BiblioLab te realiseren. In november geven studenten in alle BiblioLabs demonstraties over Virtual Reality. Er blijkt veel belangstelling voor de VR bril.

In 2016 staat de Bibliotheek voor Ondernemers goed op de kaart. Naast flexibele werkplekken en netwerkmogelijkheden bieden we ondernemers digitale workshops, zoals MailChimp en WordPress. Deelnemers zijn erg gemotiveerd en doen actief mee. Op het Serviceplein van De Meerpaal en FlevoMeer Bibliotheek Dronten start Ondernemerspunt Dronten, iedere woensdagavond geopend met daarnaast spreekuren en Open Coffees.

Nederland heeft zeven Living Labs, waaronder Living Lab Flevoland, een convenant van de nieuwe bibliotheek Almere en FlevoMeer Bibliotheek met UWV Werkbedrijf Flevoland. Het werkbedrijf heeft de doelgroep werkloze Polen gekozen om hun mediawijsheid en Nederlandse taal te verbeteren. In heel Flevoland is voor hen gezocht naar passende en motiverende leerplekken. Met onze intensieve samenwerking bereiken we dat deze groep vaardiger wordt en meer kans heeft om te integreren.