Visie op de wereld van morgen

Onze samenleving is in beweging, raakt sneller verhit en is licht ontvlambaar. Er is anno 2016 veel ruimte voor participatie en zo ontstaan mooie burgerinitiatieven. Maar helaas zien we ook een kloof ontstaan omdat een grote groep geen gehoor vindt of de vele ontwikkelingen echt niet bij kunnen houden. De macht van de digitalisering neemt toe, dat voelt bedreigend als je onvoldoende taal- en digivaardig bent.

Onze samenleving wordt flexibeler. Vaste structuren werken beknellend en worden vervangen door flexibele aanpakken en informele netwerken. We zien dat aanbodgericht werken plaats maakt voor behoeften gestuurd werken en massaproductie voor maatwerk. Er is daadkracht nodig en ruimte om te experimenteren. Het ‘al pratende doen’ wordt ‘al doende ontdekken’. Ook vloeien de online en offline werelden meer in elkaar over. Daar houden we rekening mee, zowel in onze interne als externe communicatie.