Ons beleid vraagt om een nieuwe positionering, hierin staat persoonlijke ontwikkeling centraal. FlevoMeer Bibliotheek maakt je rijker is onze nieuwe slogan. Het gebruik van social media is sterk bepalend voor de beeld- en meningsvorming van iedereen, zowel op het werk als privé. De rol van informele en online netwerken wordt dominanter, daarom bewegen we mediawijs mee, zijn alert op nepnieuws en het gevaar van de internet bubble. Elke medewerker is ambassadeur van de bibliotheek, net als onze gebruikers en fans. Samen maken we het nieuws. We zetten krachtiger in op social media om het verhaal van FlevoMeer Bibliotheek te vertellen en te laten vertellen en merken duidelijk meer interactie bij volgers van @flevomeerbieb op Twitter en @flevomeerbibliotheek op Facebook.

Onze samenleving is in beweging, raakt sneller verhit en is licht ontvlambaar. Er is anno 2016 veel ruimte voor participatie en zo ontstaan mooie burgerinitiatieven. Maar helaas zien we ook een kloof ontstaan omdat een grote groep geen gehoor vindt of de vele ontwikkelingen echt niet bij kunnen houden. De macht van de digitalisering neemt toe, dat voelt bedreigend als je onvoldoende taal- en digivaardig bent.

Onze samenleving wordt flexibeler. Vaste structuren werken beknellend en worden vervangen door flexibele aanpakken en informele netwerken. We zien dat aanbodgericht werken plaats maakt voor behoeften gestuurd werken en massaproductie voor maatwerk. Er is daadkracht nodig en ruimte om te experimenteren. Het ‘al pratende doen’ wordt ‘al doende ontdekken’. Ook vloeien de online en offline werelden meer in elkaar over. Daar houden we rekening mee, zowel in onze interne als externe communicatie.

Ontwikkelingen in de samenleving leiden bij FlevoMeer Bibliotheek in 2016 tot een reorganisatie en aangepaste werkwijze. Deze transformatie is het jaar ervoor voorbereid en in gang gezet met ons beleidskompas Focus op 2020 om te investeren in ‘van collectie tot connectie’ en actief te participeren in de netwerkmaatschappij. Op 26 januari 2016 is het reorganisatieplan goedgekeurd en de uitvoering hiervan per 1 juli 2016 een feit. Functies zijn komen te vervallen en nieuwe zijn gecreëerd. Naast de nieuwe horizontale managementstructuur met 6 personen is er voor medewerkers ingezet op: een opleiding op minimaal MBO-4, zelfsturing van teams gericht op samenwerking, ondernemerschap en zelfstandigheid. En op persoonlijke ontwikkeling van competenties. Dit alles om een kwaliteitsslag te maken, efficiënter te werken en onze medewerkers meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven.